Санамж:

Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
Цээж зураг хавсаргах шаардлагатай.
Та монгол фонтоор бичнэ үү.
Улаан * талбарыг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу.
Компани өргөдлийг хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
1. Хувийн мэдээлэл
Овог * : Нэр * : Ургийн овог * : Төрсөн огноо * :
Хүйс * : Регистрийн дугаар * : Гэрийн хаяг * : Оршин суугаа хаяг * :
Холбоо барих утас * : Имэйл хаяг * : Зураг * :
2. Хүсч буй ажлын талаар:
Ямар ажилд орох хүсэлтэй байгаа * : Хүсч буй цалин * : Нэмэлт мэдээлэл
3. Боловсролын талаар:
Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэр, байрлах газар * : Төгссөн он * : Үнэлгээ * :
Орсон * : Төгссөн * : Сургуулийн нэр * : Суралцсан улс * : Мэргэжил * : Үнэлгээний голч дүн * : Мэргэжлийн зэрэг * :
Мэргэжил дээшлүүлэлт Компьютерийн мэдлэг
Гадаад хэлний мэдлэг:
Гадаад хэл Ярьсныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах
4. Ажилласан байдал
Байгууллагын нэр Хаяг Орсон огноо Гарсан огноо Албан тушаал Гарсан шалтгаан
5. Гэр бүлийн байдал
Нэр * Таны хэн болох * Хаана, ямар ажил эрхэлдэг * Холбоо барих утас *
6. Таныг сайн мэдэх гурван хүний мэдээлэл
Нэр * Хаяг, Утас, Имэйл * Хаана, ямар ажил эрхэлдэг *