Бүтээгдэхүүн Кофе

 Уухад алжаал тайлагдаж, сэтгэл сэргэнэ.