Бүтээгдэхүүн Хэмжилтийн багаж

Металлын найрлага, хөрсний физик, механик шинж чанар, газар доорхи гүний усны цахилгааны дамжуулах чанар, түвшин болон температур, хүний биеийн хэмжил зүйн судалгааны "гурав болон 4 хэмжээст хэмжилт"-ийг тодорхойлох хэмжилтийн автомат болон гар удирдлагатай багажнуудыг нийлүүлж байна

НАЙРЛАГА ТОДОРХОЙЛОХ БАГАЖ

  • Металл
  • Хөрсний шинжилгээ 

ГАЗАР ДООРХ ГҮНИЙ УСНЫ ПАРАМЕТРҮҮДИЙГ ХЭМЖИХ АВТОМАТ БАГАЖ

  • Түвшин
  • Температур 
  • Цахилгааны дамжуулах чанар
  • PH 

ХҮНИЙ БИЕИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН СУДАЛГААНЫ "ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ ХЭМЖИЛТ"-ИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

  • Хүний биеийн
  • Хөлний
  • Гарын