Бүтээгдэхүүн Сургалтын тоног төхөөрөмж

                                                                                                                                                                      Монголын ирээдүй болсон хүүхэд залуучуудыг өөрсдийнх нь авъяас чадварт тулгуурлан хөгжүүлэх, ирээдүйд мэргэжлээ зөв сонгох, нийгмийн олон салбарт ажиллах, амжилт гаргахад нь туслах нарийн мэргэжлийн хичээлүүдэд хэрэглэгдэх орчин үеийн сургалтын тоног төхөөрөмжүүдийг түргэн хугацаанд нийлүүлж байна. 

МУЖААНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ГАГНУУРЫН АППАРАТ

АВТОМАШИНЫ ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЦАХИЛГААН, ЭЛЕКТРОНИКИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ФИЗИК, БИОЛОГИ БОЛОН ХИМИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

АНАГААХ, СУВИЛАХУЙН УХААНЫ СУРГАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ДУУ, ДҮРСНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

БАГАЖУУД