Бүтээгдэхүүн Сургалтын тоног төхөөрөмж

Сургалтын тоног төхөөрөмж

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хими, физик, биологийн лаборатори болон Техник мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвүүдэд зориулсан дадлагын төрөл бүрийн сургалтын тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж байна

Дэлгэрэнгүй...